Cultura de base

Principais instrumentos públicos e canles de participación para as persoas que traballan na cultura e/ou no seu fomento.