Peregrinos/as

Para as persoas que se encamiñan cara a Compostela por algunha das diferentes rutas do Camiño de Santiago saliéntanse os seguintes recursos temáticos centrados en facilitar e facer máis amena a súa experiencia.