Sector profesional turístico

A Consellería de Cultura e Turismo pon a disposición dos/as profesionais do sector turístico de Galicia as ferramentas necesarias para facilitar a xestión da súa actividade, colaborando con eles/elas na promoción dos recursos turísticos de Galicia e na mellora da calidade do servizo ofrecido. Velaquí algúns dos servizos orientados a tal fin.