Turistas e visitantes

A Consellería de Cultura e Turismo deseñou servizos especificamente orientados ás persoas que veñen a Galicia de vacacións, a través dos cales lles proporciona información sobre os diferentes destinos e a oferta turística, así como a posibilidade de xestionar a súa estadía dun xeito personalizado.